Министрлик жаңалықлары

ТАРИЙХТА БИРИНШИ МӘРТЕ ҲӘМ ТАРИЙХТА ҚАЛАТУҒЫН УШЫРАСЫЎ


Әзелден халқымыз жасы үлкен нураныйлерди ҳүрметлеп, қәдирлеп келген. «Жасы үлкенди сыйлаған адам ҳеш қашан кем болмайды»-дейди дана халқымыз. Ҳайыққатан да жасы үлкен ата-апаларымыздыӊ ақ пәтиясын, дуўаларын алсақ келешекте ҳеш кимнен…ТӘРБИЯШЫЛАРДЫӉ БЕРГЕН ТӘЛИМ-ТӘРБИЯСЫ ѲЗ НӘТИЙЖЕСИН БЕРДИ


Нѳкис қаласы мектепке шекемги билимлендириў бѳлимине қараслы 53-санлы мектепке шекемги билимлендириў шѳлкеминде «Закаўатлы  балажан» интеллектуал ойынында тәрбияланыўшылар «Айқулақ», «Жулдызша», «Қарлығаш» ҳәм «Билимданлар» топарларына бѳлинип ѳз билимлерин сынақтан ѳткерди. Шѳлкемлестириўшилер тәрепинен…«Жылдың ең жақсы тәрбияшысы-2021» таӊлаўыныӊ Хожели районлық басқышы болып ѳтти


Хожели районы мектепке шекемги билимлендириў шөлкемлери педагоглары арасында «Жылдың ең жақсы тәрбияшысы-2021» кәсиплик көрик таңлаўы шөлкемлестирилип, бул көрик таңлаў нызамы тийкарында 5 номинация бойынша  21 тәрбияшы қатнасты. Тәрбияшылар көрик танлаў…“Йилнинг энг яхши тарбиячиси-2021” танловининг Беруний тумани босқичи бўлиб ўтди.


Беруний туман мактабгача таълим бўлимига қарашли мактабгача таълим ташкилотларининг тарбиячилари ўртасида “Йилнинг энг яхши тарбиячиси” касбий кўрик-танлови ўтказилди. Танлов низом асосида 3 та шартдан иборат бўлди. 1-шарт Танлов иштирокчисининг педагогик…Республикамызға Волга бойынан ыссы қурғақ ҳаўа ағымы кирип келиўине байланыслы ҳәм бул ыссылық ҳәпте даўамында сақланып қалыўы итималы бар екенлигин есапқа алған ҳалда ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МЕКТЕПКЕ ШЕКЕМГИ БИЛИМЛЕНДИРИЎ МИНИСТРЛИГИ ЕСКЕРТЕДИ!


Қарақалпақстан Республикасы барлық район(қала)лық мектепке шекемги билимлендириў шѳлкемлериниӊ жумысларын жоқарыдағы хабар тийкарында тоқтатыў бойынша жоқары уйымлардан рәсмий кѳрсетпе берилгени жоқ! Қарақалпақстан Республикасы барлық район(қала)лық мектепке шекемги билимлендириў шѳлкемлери дыққатына!!! Жергиликли…ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА БИР КҮНДЕ 182 ШАӉАРАҚЛЫҚ МӘМЛЕКЕТЛИК ЕМЕС МЕКТЕПКЕ ШЕКЕМГИ БИЛИМЛЕНДИРИЎ ШѲЛКЕМИ ПАЙДАЛАНЫЎҒА ТАПСЫРЫЛДЫ


2021-жылдыӊ биринши ярым жыллығында  Мектепке шекемги билимлендириў министрлиги менен 203 исбилерменлик субекти ортасында шаӊарақлық мәмлекетлик емес мектепке шекемги билимлендириў шѳлкемлерин шѳлкемлестириў ушын еки тәреплеме шәртнама дүзилди. Буниыӊ нәтийжесинде 3-7 жасдағы…Ўзбекстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириў министрлиги Мәлимлеме хызмети баслығы М.Асқархўжаева тәрепинен «Балаларды басланғыш тәлимге мәжбүрий бийпул бир жыллық таярлаўды әмелге асырыў барысындағы алып барылып атырған жумыслар» ҳәм «27-июнь –Мәлимлеме ҳәм ғалаба хабар қураллары күни» мүнәсибети менен бир қатар ҒХҚ хызметкерлери ҳәм белсенди Баспасѳз хызметкерлерин сыйлықлаў ҳаққында Баспасѳз конференциясы болып ѳтти.


 Ўзбекстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириў министрлиги Мәлимлеме хызмети баслығы М.Асқархўжаева тәрепинен «Балаларды басланғыш тәлимге мәжбүрий бийпул бир жыллық таярлаўды әмелге асырыў барысындағы алып барылып атырған жумыслар» ҳәм «27-июнь –Мәлимлеме ҳәм…Қорақалпоғистон Республикаси Элликқаъла туманида 2 та мактабгача таълим ташкилоти фойдаланишга топширилди.


“Қирққизобод”  овул фуқаролар йиғини  ҳудудида   100 ўринга мўлжалланган “Қирққиз ғунчалари” давлат хусусий шерикчилик асосида ташкил қилинган мактабгача таълим ташкилоти фойдаланишга топширилди. Очилиш тадбирларида туман ҳокими С.Авезов, сектор раҳбарлари, туман ҳокими…Қараөзек районында “Жылдың ең жақсы тәрбияшысы-2021” таңлаўы болып өтти.


Жылдын ең тәжрийбели педагогларын анықлаў ҳәм тәжирийбе алмасыў усы күнге шекем топлаған билим ҳәм тәжирийбелерин шынығыў барысында тәрбияланыўшыларға өзлериниң дөретиўшилигинен келип шығып жаңалық жаратып, тәлим берип атырған, инновация хәм ахборот…Бүгин Қанлыкөл районында “Жылдың ең жақсы тәрбияшысы-2021” таңлаўы болып өтти.


Қанлыкөл районы мектепке шекемги билимлендириў бөлимине қараслы барлық шөлкем тәрбияшылары арасында, “Жылдың ең жақсы тәрбияшысы-2021” таңлаўы өткерилди. Таңлаў қызықлы шәртлер негизинде, қызғын беллесиўлерге бай тәризде болып өтти. Кәсиплик таңлаўды өткериўдеги…