Сайт тест режиминде!

Марказий аппарат

Юридикалық бөлими  
Юрисконсульт Абдуллаева Раўшан Хожабаевна
Кадрлар бөлими
Бөлим баслығы Зиуатдинов Нарзулла Абдуллаевич
Ишки аудит
Бөлим баслығы Танатаров Жамбыл Кудайбергенович
Физикалық ҳәм юридикалық шахыслардың мүрәажәтлары менен ислесиў бөлими
Бөлим баслығы Аметова Гаўхар Жаббарбергеновна
Мәмлекетлик Мектепке шекемги билимлендириў мекемелери хызметин шөлкемлестириў бөлими
Бөлим баслығы Ережепова Замира мамутовна
Мәмлекетлик емес Мектепке шекемги билимлендириў мекемелерин коллап-куўатлаў ҳәмде Мектепке шекемги билимлендириў мекемелеринде мектепке таярлаўдың альтернатив түрлерин раўажландырыў бөлими
Бөлим баслығы Кожамуратов Батырбек Ерназарович
Мектепке шекемги билимлендириў мекемелеринде мәмлекетлик талаплардың орынланыў мониторинги бөлими
Бөлим баслығы Арзыбаева Зоя Мырзабаевна
Бина ҳәм имаратлардан пайдаланыўды муўапықластырыў ҳәм маниторинг бөлими
Бөлим баслығы Ешимбетов Жеткербай Курбанбаевич
Оқыў-методик, психологик-методик хызмет көрсетиў ҳәм ақборот-коммуникация технологияларын ен жайдырыў бөлими
Бөлим баслығы Идрисова Раушан Бахтияровна
Қәнигелестирилген Мектепке шекемги билимлендириў мекемелери хызметин қадағалаў, реабилитация ҳәм руўхый-ағартыўшылық тәрбия бойынша қәниге
Бөлим баслығы Нургалиева Салима Есенгалиевна
Қаржыландырыў, бухгалтерия есабы ҳәм материаллық тәмийинлеў бөлими
Бас еапшы Тажетдинов Бахтияр Жангабаевич
Мектепке шекемги билимлендириў мекемелеринде саламат аўқатланыўды тәмийинлеў бөлими
Бөлим баслығы Мамутов Шамшетдин Караматдинович


Spelling error report

The following text will be sent to our editors: