Сайт тест режиминде!

Қанлыкөл районы Наўрыз аўыл пухаралар жыйынынан «Муъжизалар уйи» атлы мәмлекетлик жеке меншик шериклик тийкарында мектепке шекемги билимлендириў мекемеси иске түсти.

Өзбекстан Республикасы Президенти Ш.М.Мирзиёвтың 2018-жыл Қарақалпақстан Республикасы ушын «Мектепке шекемги билимлендириў жылы» деп белгилениўи бизиң елимизде бул тараў бойынша улкен өзгерислер болды. Сондай-ақ  жаңадан 10 жеке меншик-шерикшилик тийкарында мәмлекетлик емес мектепке шекемги билимлендириў мекемелери шөлкемлестирилиўи режелестирилген еди. Соннан 7 мектепке шекемги билимлендириў мекемеси жаңа қурылыс, 2 МШБМ реконструкция ҳәм 1 уй бақша сыпатында иске түсирилиўи көзде тутылған.

2018-жыл 2-июнь куни Қанлыкөл районы Наўрыз аўыл пухаралар жыйынынан «Муъжизалар уйи» атлы мәмлекетлик жеке меншик шериклик тийкарында мектепке шекемги билимлендириў мекемесиниң салтанатлы турде ашылыў кешеси болып өтти. Бул кеше  Канлыкөл ҳалқы ушын улкен байрам сыпатында күтип алынды. Салтанатлы ашылыў кешесине Ташкент қаласынан, Нөкис қаласынан ҳәм  барлық районлардан көплеген мийманлар келди. Кешени Қанлыкөл районы ҳәкими М.Қосназаров ашып берди. Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси баслығы Қ.Сариеев, Тошкент қаласы «Ўзсаноатқурилишбанк» бөлим баслығы Ф.Тураев ҳәм Қарақалпақстан Республикасы мектепке шекемги билимлендириў министрлигинен арнаўлы мектепке шекемги билимлендириў мекемелери ис журитиўин бақлаӯ ҳәм руўхый-ағартыўшылық тәрбиясы бойынша қәнигеси С.Нургалиевалар район халқын қутлықлады.

«Муъжизалар уйи» мәмлекетлик емес уй бақшасы 25 орынға мөлшерленген болып, барлық түрдеги заманагөй әсбап ускенелер, балалар ойыншықлары менен тәмийинленген жаңа балалар бақшасының ашылыӯы аймақ халқы менен балаларға улкен саўға болды.