Сайт тест режиминде!

Әмиўдәрья районында “YULDUZCHA-MANGIT” мәмлекетлик жеке меншик шериклик тийкарында бақша ашылды

Әмиўдәрья районы мәмлекетлик жеке меншик шериклик тийкарында үй бақшасы спатында шөлкемлестирилген “YULDUZCHA-MANGIT” мәмлекетлик емес мектепке шекемги билимлендириў мекемесиниң ашылыў кешеси болып өтти. Мектепке шекемги билимлендириў мекемеси 50 орынға мөлшерленген болып, Тош ёп АПЖ аймағында жайласқан.

Мәмлекетлик емес мектепке шекемги билимлендириў мекемеси заманагөй талаплар тийкарында қурылған болып, шынығыўлар залы, жатақханалар, музыка ҳәм спорт заллары, балалар майданшалары, жазғы айўаншалар балалардың жасларына мас тәризде масластырылған.  Мәкемеде тарбияланыўшылардың тәлим-тарбия алыўы ушын барлық шәрт-шарәятлар жаратылған болып, ҳәр бир ханалар заманагөй әсбап үскенелер менен тәмийинленген.

Мәкеме асханасы, палыз өнимлери қоймаханасы мәлекетлик талапларға сай бинадан бөлек жайласқан. Мийрбийке ханалары, китапханалар инвентарлар менен толық тәмийинленген, дүняқарасларын кеңейтиўши ҳәр түрли ойын түрлери шөлкемлестирилген.