Сайт тест режиминде!

Балалардың жазғы саламатластырыў дәўирин кеўилли ҳәм мазмунлы өткериў мақсетинде саяхат шөлкемлестирилди.

Нөкис районы Мектепке шекемги билимлендириў бөлими тәрепинен мектепке шекемги билимлендириў мәкемесинде балалардың жазғы саламатластырыў дәўирин кеўилли ҳәм мазмунлы өткериў, балаларды миллий қәдириятларымыз руўхында тарбиялаў мақсетинде Кердер АПЖ аймағындағы 9-санлы, Қырантаў АПЖ аймағындағы 4-санлы мектепке шекемги билимлендириў мәкемесинде үлкен топар тарбияланыўшыларын 2018-жыл 20-июль куни И.В.Савицкий ҳәмде Үлке таныў музейлерине саяхат шолкемлестирилди