Сайт тест режиминде!

“Мектепке шекемги билимлендириў мәкемелеринде саламат аўқатландырыўды шөлкемлестириўде жаңа «Аутсорсинг» усылы.

Президентимиздиң мектепке шекемги билимлендириў тараўының раўажланыўы ушын қабыл етилген  қарар ҳам пәрманлары  балалардың сапалы аўқатланыўына айрықша итибар қаратылған еди.

Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2018-жыл 16-августь сәнесиндеги № 14/1-2264-санлы тапсырмасына тийкар тәрбияланыўшылардың саламат аўқатланыўын шөлкемлестириў мақсетинде тийисли талапларға мас исбилерменлик субъектлериниң усыныслары үйренилип шығылды.

Қарақалпақстан Республикасы Нөкис қаласы мектепке шекемги билимлендириў бөлимине қараслы  10  мектепке шекемги билимлендириў мәкемелерине (6,12,14,20,26,27,34,35,46,48)  «Аутсорсинг» усылында аўқатландырыўды шөлкемлестириў бойынша Эксперимент өткериў ушын тийисли шаралар көрилди.

Эксперимент өткериў ушын  Нөкис қаласы Хәкимлигиниң  2018 жыл 11-сентябрьдеги 123-санлы  Бийлиги тийкарында «Табассум Нукус» жуўапкершилиги шекленген жәмийетке   6,12,14,46-санлы,  «Нукус Азиз саўда» жуўапкершилиги шекленген жәмийетке   26, 27, 48–санлы,  «Нукус барака саўда» жуўапкершилиги шекленген жәмийетке   34,35-санлы, «Идеал Нукус» жуўапкершилиги шекленген жәмийетке 20-санлы мектепке шекемги билимлендириў мәкемелери бириктирилди.

Аутсорсинг усылы дегенимиз. Бунда бириктирилген кәрхана мектепке шекемги билимлендириў мәкемесиниң асханасын ижараға алып, белгиленген санитар-гигиеналық талаплар тийкарында  сыпатлы азық-аўқат өнимлеринен пайдаланған халда  тәрбияланыўшылардың саламат аўқатланыўын шөлкемлестиреди.

«Аутсорсинг» усылы ҳәр тәреплеме мәкеме меңгериўшилериниң жумысларын жеңиллетеди азық-аўқат өнимлерин сатып алыў, оны сақлаў киби жумыслардан азат етип, мәкемениң тәлим-тәрбия жумысларында тәрбияшылар менен методикалық қолланбалар үстинде излениўге ўақты жетерли болады. Бул бүгинги күнде мектепке шекемги билимлендириў тараўына жүклетилген тәлим-тәрбия процессыниң сыпатының нәтийжелилигиниң  асыўына унамлы хызмет етеди.