Сайт тест режиминде!

Қарақалпақстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириў министри Ж.Ш.Уснатдинова Польшаның мектепке шекемги билимлендириў системасын үйрениў мақсетинде Варшава қаласында болды.

Өзбекстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириў министрлигинен  2019-жыл 24-март күни 12 адам қурамындағы делегация Польшаның Варшава қаласына жетип келди. Шөлкемлестириўшилер биринши күн хызмет сапарының Дәстүри ҳәм  Концепциясы менен таныстырылып өтилди.

Екинши күни, 25-март күни бизлер Польшаның Мектепке шекемги билимлендириў системасы менен таныстық.

Польшаның билимлендириў системасының тийкарғы жетискенлиги бул билимлендириўдиң ҳәр түрлилигинен ибарат.

Бүгинги күнде Польшада мектепке шекемги билимлендириўинде   европа системасынан қолланбақта. Себеби, улыўма мектепке бараман дегенше перзентин  бақшаға толық ҳәм қысқа күнге шекем ямаса улыўма  бақшаға бермеўге ата-аналар өз сайлаў ҳуқықына ийе.

Польшадағы жаңа реформалар 2008-жылдан басланып, мектепке шекемги билимлендириў мекемелерине балаларды қамтыў системасы қәзирги күнге шекем даўам етпекте.

Мектепке шекемги билимлендириў системасы үш басқышқа бөлинеди.

2 басқышқа тийкар ата-аналардың қәлеўи менен мектепке шекемги билимлендириў мекемелерине балаларды қамтыў шәрт емес,  себеби 2 жасқа шекем балалар менен Польшаның материал жақтан қорғаў ҳәм шаңарақ ислери бойынша министрлиги тәрепинен  шуғылланады. 3-басқыш шәртли түрде 6-жаслы балаларды қамтыў болып, ол өз ишине 5-6 жастағы балаларды шәртли түрде бир жыллық оқыўға таярлаў болып табылады. Ол улыўма мектептиң базасында шөлкемлестирилип, «0» классты қурайды.

Мәмлекетиниң  Мектепке шекемги билимлендириў  системасында әмелге асырып атырған  жаңа реформасы  Өзбекстандағыдай альтернативлик, жеке ҳәм мәмлекетлик болып бөлинеди.

Польшада балаларды қамтыў мектепке шекемги билимлендириў мекемелериниң  альтернатив ҳәм жеке түрлери арқалы әмелге асырылады.

Мектепке шекемги билимлендириў мекемелеринде топарда 25 балаға
2 педагог-тәрбияшы ҳәм 1 тәрбияшы жәрдемшисиниң тәрбиясында болады.

Польшада шәртли күндизги уйқы тек «бөбеклер» ҳәм 3 жасқа шекемги топарларда қолланылады, үлкен топарларда күндизги уйқы орнын  басқа сабақ турлери менен алмастырылады.

Айрықша дыққат, мәмлекетлик бақшаларда тәрбияланыўшылардың  таңғы 7-8 ден 13-14 ке шекем 5 саат пулсыз тәрбияланыўына, ал  қалған ҳәр бир сааты ушын баланың бақшада болыўына қарай 1 златодан  ата-аналар бөлек  төлеп барады.