Сайт тест режиминде!

МЕКТЕПКЕ ШЕКЕМГИ БИЛИМЛЕНДИРИЎ ТАРАЎЫНА БАҒЫШЛАНҒАН РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ӘМЕЛИЙ КӨРГИЗБЕЛИ СЕМИНАР

Республика көлеминдеги Мектепке шекемги билимлендириў тараўына бағышланған көргизбели әмелий семинар 2019-жылы 12-апрель күни Қанлыкөл районы Мектепке шекемги билимлендириў бөлимине қараслы 3-санлы мектепке шекемги билимлендириў мекемесинде өткерилди.

Семинар барысында, Өзбекстан Республикасы Президентиниң мектепке шекемги билимлендириў тараўын еледе жетилистириў, келешегимиз болған кишкене әўладларымызды келешекте жетик инсан болып камалға келиўи ушын баралық шәраятларды жаратыў, мекеме имаратларын заман талабына сай реконструктура ислеў, билимли, тәжирийбели педагог кадрларды сынақтан өткериў, қайта оқытыў, тәрбияланыўшылардың ҳәр тәреплеме басланғыш билим алыўлары ушын керекли әсбап-үскенелер менен тәмийинлеў, саламат аўқатланыў тәрзин қәлиплестириўде тәжирийбели аспазлардың саламат аўқатландырыўын шөлкемлестириўине итибар қаратыў, сондай-ақ, ден саўлығын сақлаўда медицина қәнигелери менен тәмийинлеў ҳәм басқада жаратылған имканиятлардан үнемли пайдаланыў ҳаққында түсиниклер берилди.

Сондай-ақ,  райондағы 11 мәмлекетлик мектепке шекемги билимлендириў мекемелеринен тысқары, аймақлардағы халықтың жасаў шараятлардың келип шығып мәмлекетлик емес жеке шерикшилик тийкарында 2 ҳәм 6 шаңарақлық мектепке шекемги билимлендириў мекемелерин шөлкемлестириўи, оларда барлық қолайлықлар жаратылған болып, тәрбияланыўшылар еркин тәлим-тәрбия алыў мүмкиншиликлери бойынша мағлыўматлар айтып өтилди.

Семинар даўамында районлық мектепке шекемги билимлендириў мекемесинде жаратылған шәраятлар менен танысып, тәрбияланыўшылардың күн тәртиби, ханалардың безелиўи, сабақ өтиў процесси, саламат аўқатланыўды шөлкемлестириўи ҳәмде қосымша дөгереклерден пайдаланыў жағдайларын үйренди. Бақша тәрбияшыларының шеберликлери менен тәрбияланыўшылар арасындағы мүнәсибетлери бойынша өз-ара сәўбетлесиўлер болып, пикир алысты ҳәмде усынысларын билдирилди.

Илажда, Қарақалпақстан Республикасы  мектепке шекемги билимлендириў министри орынбасары Т.Байжанов, қоңсылас районлардың мектепке шекемги билимлендириў мекемелери басшылары менен тийисли тараў қәнигелери қатнасты.