Сайт тест режиминде!

Нөкис қаласындағы барлық мектепке шекемги билимлендириў мекемелеринде Азиз ўатанласлар ҳәр күниңиз Наўрыз болсын! Сүрени астында Наўрыз байрамы көтериңки рўхта күтип алынды.

Нөкис қаласындағы барлық мектепке шекемги билимлендириў мекемелеринде Азиз ўатанласлар ҳәр күниңиз Наўрыз болсын! сүрени астында Наўрыз байрамы көтериңки рўхта күтип алынды. Сондай-ақ Нөкис қаласындағы жаслар орайында ҳәм «Истиқлол» дем алыў орайында шөлкемлестирилген байрам сейиллеринде мектепке шекемги билимлендириў мекемелери педагоглары  ҳәм тәрбияланыўшылары қатнасында түрли көргизбелер шөлкемлестирилди, көргизбелерде миллийлигимизди сәўлелендириўши миллий кийим-кеншеклер ҳәм түрли буйымлар қойылды.

көргизбеден фоторепортаж: