Сайт тест режиминде!

Қарақалпақстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириӯ министрлигиниң 2019-жыл 2-октябрьдеги 01-02-07/2248-санлы хатына муӯапық барлық мектепке шекемги билимлендириӯ шөлкемлери тәрбияланыӯшылары арасында “Гимнастрада” спорт ойынлары болып өтти

Өзбекстан Республикасы Президенти Ш.М.Мирзиёев басшылығында 2019-жыл   19-март күни өткерилген видеоселектор жыйналысының 12-санлы баянламасында  “Жаслар менен ислесиӯди шөлкемлестириӯде музыка, сүӯрет салыӯ, театр ҳәм мәденияттың басқа түрлерине қызығыӯшылығын арттырыӯ, санаат, спорт, ахборот технологияларынан пайдаланыӯ, китап оқыӯға болған қызығыӯшылығын асырыӯ, жаслардың бәндлигин тәмийинлеӯге қаратылған “5 бағдарлы баслама” да белгиленген ӯазыйпалардың орынланыӯын тәминлеӯ мақсетинде 2-бағдарлама бойынша  тәрбияланыӯшылар арасында дене-шынықтырыӯ, сондай-ақ спорт тараӯында қәбилетлерин көрсетиӯ ушын зәрүр шарт-шараятлар жаратыӯ белгиленген.

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң 2019-жыл 23-сентябрьдеги “Мектепке шекемги билимлендириӯ шөлкемлериниң тәрбияланыӯшылары арасында “Гимнастрада” спорт фестивалын өткериӯ ҳаккында”ғы 12-09/461-санлы хатына ҳәмде Қарақалпақстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириӯ министрлигиниң   2019-жыл 2-октябрьдеги 01-02-07/2248-санлы хатына муӯапық барлық мектепке шекемги билимлендириӯ шөлкемлери тәрбияланыӯшылары арасында “Гимнастрада” спорт ойынлары болып өтти ҳәм шөлкемлер арасынан ең қәбилетли тәрбияланыӯшылар республика басқышына жоллама алды.

Республика басқышы Қарақалпақстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириӯ министрлиги, Ден-тәрбия ҳәм спорт министрлиги, Республика ҳаял-қызлар бөлими, сондай-ақ “Гимнастрада” спорт тренерлери қатнасында Республика басқышы шөлкемлестирилди. Бунда  республикамыздиң  7-районынан 9-каманда қызлары өз қәбилетлерин көрсетти. Бунда тийкарынан гимнастраданың түрли басқышларынан атап айтқанда музыка менен қандайда бир жанрды түсиндирип бериӯ, сондай-ақ гимнастиканың көплеген елементлерин музыка менен көрсетип берди ҳәм олардың кийиниӯ мәдениятына да итибар берилди. Республика басқышына Хожели районы мектепке шекемги билимлкедириӯ бөлимине қараслы 5-санлы мектепке шекемги билимлендириӯ шөлкеминиң “Жажжи қизолоқлар” камандасы қатнасты ҳәм республика басқышында “Ең интизамлы” командасы наминациясына ийе болды.

“Гимнастрада” фестивалына қатнасқан барлық район каманда ағзалары түрли наминацияларға ийе болды ҳәм шөлкемлестириӯшилер тәрепинен диплом ҳәм саӯғалар тапсырылды