Сайт тест режиминде!

Хожели районында бир кунде бес 3,8,17-санлы мектепке шекемги билимлендириү шөлкемлери хәм мәмлекетлик жеке шерикшилик тийкарында шөлкемлестирилген «Жаңа жап» АПЖ аймағында «Aydana sunrise» «Абат» АПЖ аймағында «Юлдузча» балалар бақшасы пайдаланыүға тапсырылды

Хожели районы Мектепке шекемги билимлендириў болимине қараслы
8-санлы мектепке шекемги билимлендириў шөлкеминиң бурынғы имараты
1975 жылы салынған болып, 2019 жылы Инвестиция дәстүрине киритилип
3 340,7 млн.сум ажыратылып «Bibi jannat» жуўапкершилиги шекленген жәмийети тәрепинен май айында қурылыс жумыслары басланды. Қурылыс жумыслары
2019 жыл октябрь айында 2 этажлы 6 топардан ибарат 125 орынлық имарат қурып питкерилди.

17-санлы қәнийгелестирилген мектепке шекемги билимлендириў шөлкеми 2019 жыл «Водник» посёлкасы «Обод қишлоқ» дәстүрине киргенлиги себепли, усы шөлкемге дәстүрге асас 1 561,0 сум ажыратылып, қосымша қәнийгелестирилген 2 топардан ибарат 40  орынлық имаратты «Бахром строй Нукус» жуўапкершилиги шекленген жәмийети тәрепинен июнь айында қурылыс жумыслары басланып ноябрь айында пайдаланыўға тапсырылды.

3-санлы мектепке шекемги билимлендириў шөлкемине жергиликли бюджет есабынан 531 714 228 сум ажыратылып, «Хожели Шох» жуўапкершилиги шекленген жәмийети тәрепинен сентябрь айында қурылыс жумыслары басланып сыртқы 6 дана балалар майданшасы, жүриў жолары, ҳәжетхана, балалар футбол майданшасы ҳәм сыртқы пардазлаў ислери исленип ноябрь айында жумыслар тамамланды.