Сайт тест режиминде!

ҚАНЛЫКӨЛ РАЙОНЫ 3-САНЛЫ МЕКТЕПКЕ ШЕКЕМГИ БИЛИМЛЕНДИРИЎ ШӨЛКЕМИНДЕ ӨТКЕРИЛГЕН “МЕН ӘЛБЕТТЕ, ӘСКЕР БОЛАМАН!” АТАМАСЫНДА БАЙРАМ ИЛАЖЫ ӨТКЕРИЛДИ

Қанлыкөл районы “Қанлыкөл” аўыл пуқаралар жыйыны аймағында жайласқан 3-санлы Мектепке шекемги билимлендириў шөлкеминде, Мектепке шекемги билимлендириў бөлими ҳәм районлық Өрт қәўипсизлиги бөлими менен биргеликте, 14-январь – “Ўатан қорғаўшылары күни” мүнәсибети менен байрам илажы болып өтти.

Байрам илажы барысында бақша тәрбияланыўшылары өзлериниң аяқ ойынлары ҳәмде саҳналық көринислери менен өнерлерин, шаққанлықларын көрсетти.

Өсип киятырған жас әўлад қәлбинде Ўатанға болған мухаббат ҳәм сүйиспеншилик сезимлерин пайда етиў арқалы, келешегимиз ушын дәслепки қәдемлерди қойған боламыз. Оларды ҳәр тәреплеме алғыр ҳәм зейинли етип жетилистириў бәршемиздиң ўазыйпамыз. Илаж жуўмағында, белсендилик көрсеткен кишкенелеримиз бөлим тәрепинен “Мақтаў жарлығы” менен сыйлықланды.