Сайт тест режиминде!

Өзбекстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириӯ Министрлигиниң 2019-жыль 30-августтағы «Мәмлекетлик Мектепке шекемги билимлендириӯ шөлкемлеринде педагог хызметкерлердиӊ ис-хужжетлерин тастыйықлаӯ ҳаққында”ғы 155-санлы буйрығы тийкарында «Педедагог хызметкерлердиӊ ис-ҳужжетлериниӊ жӯритилиӯи» атамасында семинар тренинг болып өтти.

2020-жыл 8-февраль күни Шоманай районы Педогогика колледжинде районлық Мектепке шекемги билимлендириў бөлимине қараслы барлық Мәмлекетлик мектепке шекемги билимлендириў шөлкеми, мәмлекетлик жеке-шериклик, шаңарақ мәмлекетлик жеке-шериклик мектепке шекемги билимлендириў шөлкемлери директорлары, медодист, психолог, музыка жетекшиси,  тәрбияшы ҳәм жәрдемши тәрбияшылары қатнасында,  Өзбекстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириў  Министрлигиниң 2019 жыль   30-августтағы «Мәмлекетлик Мектепке шекемги билимлендириў шөлкемлеринде педагог хызметкерлердиӊ  ис-хужжетлерин тастыйықлаў ҳаққында”ғы  155-санлы буйрығы тийкарында  «Педедагог хызметкерлердиӊ     ис-ҳужжетлериниӊ жўритилиўи» атамасында атамасында семинар тренинг  болып өтти.

Семинар тренингти Шоманай районлық мектерке шекемги билимлендириў бөлими тәлим-тәрбия сыпатын шөлкемлестириў ҳәм методикалық хызметин шөлкемлестириў сектор баслығы Н.Турсынов  ашып берди ҳәм Өзбекстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириў министри А.В.Шин басшылығында, 28-январь кунги өткерилген  видео селекторында тапсырылған ўазыйпалардыӊ орынланыўы бойынша ҳәмде тастыйықланған  семинар тренинг режесинде берилген тапсырмалардыӊ өз мүддетлеринде орынланыўы туўралы, мектепке шекемги билимлендириў тараўындағы тийкарғы бағдарлары ҳаққында  кеӊнен  баянат жасады. Белгиленген кесте тийкарында районлық мектепке шекемги билимлендириў бөлимине қараслы 11-санлы мектепке шекемги билимлендириў шөлкеми директоры Г.Садуллаеваныӊ Өзбекстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириў  Министрлигиниң 2019 жыль 30-августтағы «Мәмлекетлик Мектепке шекемги билимлендириў шөлкемлеринде педагог хызметкерлердиӊ  ис-хужжетлерин тастыйықлаў ҳаққында”ғы  155-санлы буйрығы тийкарында  «Педедагог хызметкерлердиӊ     ис-ҳужжетлериниӊ жўритилиўи»  атамасында  бир саатлық исленбе тийкарында кеӊнен тусиник берип өтти.

Соӊ 11-санлы мектепке шекемги билимлендириў шөлкеми методисти  А.Ерниязова Өзбекстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириў  Министрлигиниң 2019-жыль 30-августтағы «Мәмлекетлик Мектепке шекемги билимлендириў шөлкемлеринде педагог хызметкерлердиӊ  ис-хужжетлерин тастыйықлаў ҳаққында”ғы 155-санлы буйрығы тийкарында «Методисттыӊ          ис-ҳужжетлери» атамасында ис-хужжетлердиӊ   журитилиўин  ҳәм толтырылыўын исленбе тийкарында  көрсетип өтти.

Соң мәмлекетлик жеке-шериклик мектепке шекемги билимлендириў шөлкеми, шаңарақ мәмлекетлик жеке-шериклик мектепке шекемги билимлендириў, қысқа мүддетли топар тәрбияшы ҳәм жәрдемши тәрбияшылары арасында, 11-санлы мектепке шекемги билимлендириў шөлкеми қысқа муддетли топар тәрбияшысы К.Айтмағанбетова «Қоӊсы мәмлекетлер» атамасында ашық сабақ өтти. Семинар тренинг соӊы сораў жуўап тәризинде жуўмақланды.