Сайт тест режиминде!

Район(қала)лық мектепке шекемги билимлендириў бөлим баслықлары ҳәм педагогика колледж директорларына.

Өзбекстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириў министрлигиниң 2020-жыл 15-марттағы 39-санлы буйрығына тийкарланып                   2020-жыл 16-марттан баслап министрликке қараслы мектепке шекемги билимлендириў шөлкемлери ҳәм басқа оқыў орынларында тәлим-тәрбия ислери ўақтынша тоқтатылады.

Усы себепке көре, Сизден төмендеги көрсетпелерге муўапық жумысларды шөлкемлестириў соралады.

Төмендеги лаўазымда ислеўши исшилер өз жумысларын даўам еттиреди, олардың жумыс ўақтын есапқа алыў ҳәм ис ҳақысы төлеў ислери әмелдеги тәртипке тийкар әмелге асырылады: Яғный,

Мектепке шекемги билимлендириў шөлкемлеринде: директор, мийирбийке, хожалық басшысы, қараўыл;

педагогика колледжлеринде: директор, хожалық ислери бойынша директор орынбасары, кадрлар бойынша инспектор, қараўыл;

Мектепке шекемги билимлендириў мәкемелери басшы ҳәм қанигелерин қайта таярлаў ҳәм олардың қәнигелигин асырыў институтында: ректор, хожалық басшысы, кадрлар бойынша қаниге, бас есапшы, қараўыллар жумыста болады.

Мектепке шекемги билимлендириў шөлкемлери, педагогика колледжлери ҳәмде Мектепке шекемги билимлендириў мәкемелери басшы ҳәм қанигелерин қайта таярлаў ҳәм олардың қәнигелигин асырыў институтының басқа хызметкерлерине 2020-жылдың 16-мартынан баслап нәўбеттеги жыллық тийкарғы мийнет дем алысы бериледи (демалыс режесине өзгерис киритиледи) ҳәм әмелдеги мийнет нызамшылығы талаплары тийкарында дем алыс пулы төлеп бериледи.

2020-жылдың январь-февраль айларында жыллык мийнет дем алысын алған хызметкерлерге, сондай-ақ, оқыў орынлары өз жумысын қайта жолға қойыў бойынша көрсетпе берилместен мийнет дем алысынан шыққан(қайтқан) хызметкерлердиң бос жүрген дәўири ушын ўақтынша мийнетке жарамсызлық напақасы төлеп бериледи.

Бунда, ўақтынша бос жүрген хызметкерге  ўақтынша мийнетке жарамсызлық напақасын төлеў ушын  мийнетке жарамсызлық бети (больничный лист) талап етилмейди.

2020-жылдың 16-марттан баслап шөлкем ҳәм мәкемелер жумысын қайта жолға қойылғанға шекем болған дәўирде мектепке шекемги билимлендириў шөлкеминде бала қатнасы ушын ата-аналар төлеўи өндирилмейди, усы дәўир ушын алдынан төленген төлеўлер кейинги төлеўлерин әмелге асырыўда есапқа алынады(№ 2821, 23.08.2016ж).

4. 2020-жылдың 16-март жағдайына мектепке шекемги билимлендириў шөлкеми қоймаханасында(омборхона) бар болған сыпаты тез бузылыўшы азық-аўкат өнимлери(гөш,сүт,сарымай ҳәм т.б) тәмийинлеўши кәрханаға қайтарылады ҳәм өз-ара есап-китапларын әмелге асырады.

Мектепке шекемги билимлендириў шөлкемлери өз жумысын қайта жолға қойылғанға шекем бар болған шартнамалар бойынша азық-аўқат өнимлерин қабыл етиў ҳәмде сатып алыўды әмелге асырыў ўақтыншалық тоқтатылады.

 

Қарақалпақстан Республикасы

Мектепке шекемги билимлендириў министрлиги.