Сайт тест режиминде!

Президент Шавкат Мирзиёев Сырдаряға жетип келди

Президент Шавкат Мирзиёев бүгин таңда Сардоба суў сақлағышы дамбасынан суў шығыўы ақыбетлерин көзден өткериў ҳәм оларды сапластырыў бойынша зәрүр ис-иләжларын белгилеў мақсетинде Сырдаряға жетип келди.

дерек: https://president.uz/uz/lists/view/3530