Сайт тест режиминде!

Нөкис районы Мектепке шекемги билимлендириӯ бөлимине қараслы 9-санлы Мектепке шекемги билимлендириӯ шөлкеминде тәрбияланыўшы балалардың 9-МАЙ Уллы жеңис күни ҳәм Еслеў ҳәм қәдирлеў күнинде исленген жумыслары.

2020-жыл май айының екинши ҳәптесинде Нөкис районы Мектепке шекемги билимлендириӯ бөлимине караслы 9-санлы Мектепке шекемги билимлендириӯ шөлкеминде ислеўши мектепке таярлаў топар тәрбияшысы З.Қалбаева,үлкен топар тәрбияшысы М.Меңдибаева,орта топар тәрбияшысы А.Авезова,киши топар тәрбияшысы Д.Базарбаева ҳәм қысқа топар тәрбияшысы З.Фазуллаевалар аралықтан турып тәрбияланыўшылар менен байланыста болып «9-май Еслеў ҳәм қәдирлеў күни» не арнап  тәрбияланыўшылар тәрбияшылары берген тапсырмаларын орынлап, өзлериниң ҳәр қыйлы тақмақларын,ата-аналары менен биргеликте алып барған аппликациялық жумысларын,9-майға арнап ҳәр түрли реңли қағазлардан  пайдаланып суўретлер салынды.

Бул арқалы тәрбияланып атырған тәрбияланыўшыларымыз  9-май «Жеңис күни еслеў ҳәм қәдирлеў күни» екенлигин аңлай алыўынан дерек береди. Бул оларға тәлим-тәрбия алыўында түртки болады.