Сайт тест режиминде!

Нөкис районы Мектепке шекемги билимлендириў бөлими баслығы З.Арзыбаеваның басшылығында «Саўаплы исти ҳәр ким ҳәр күни ислеуи керек» сурени астында Рамазан Ораза айында МШББ хызметкерлери менен «Қайрықомлық илажлары» шөлкемлестирилди.

Нөкис районы Мектепке шекемги билимлендириў бөлими баслығы З.Арзыбаеваның басшылығында «Саўаплы исти ҳәр ким ҳәр күни ислеуи керек» сурени  астында Рамазан Ораза  айында     МШББ хызметкерлери менен «Қайрықомлық илажлары» шөлкемлестирилди. Инсанларға меҳир көрсетиў, кем тәмийинленген, мийнетке жарамсыз, нәгиранлағы болған шаңарақларға күнделикли турмыста хожалығы ушын зәрүр болған азық-аўқат өнимлери ҳәм зәрүр гигиеналық қураллар тарқатылды. Кердер АПЖ да жайласқан жәрдемге мүтәж шаңарақ ағзалары үйлеринде болып, ата-анасына айрылған, бағыўшысы болмаған Тилеўмуратов Байрам, Бердисуратов Каллибеклердин шаңарағы. Қырантаў АПЖ, Шортанбай аўылында нәгиранлығы болған жалғыз баслы Зияеева Салима ҳәм Ақманғыт ППЖ орайындағы кем тәмийинленген 3 шаңарақ ағзаларына жәрдем көрсетилди.

Сондай-ақ бул шаңарақларға  тамарқа жерлеринен үнемли пайдаланыўын тәмийинлеў мақсетинде бир қанша нәллер алып барылып тамарқа жерлерине егип берилди ҳәм абаданластырыў ислери алып барылды. Қайрықомлық илажлары ўақтында ҳалық жәрдемине мүтәж кем тәмийинленген шаңарақлар ҳалынан хабар алыў оларды руўхый қоллап-қуўатлаў режелестирилген.

Кейинги мәнзил мектепке шекемги жастағы руўхый көмекке мүтәж балажанларымыз болады.