Сайт тест режиминде!

2020-ЖЫЛ 13-СЕНТЯБРЬ КҮНИ ТАХТАКӨПИР, ҚАРАӨЗЕК РАЙОНЛАРЫНДА КӨШПЕЛИ ҚАБЫЛЛАЎ ӨТКЕРИЛДИ

Қараөзек районында көшпели қабыллаў  Өзбекстан Республикасы мектепке шекемги билимлендириў министрилиги басқарма баслығы Тойчибаев Ширинбек Қарақалпақстан Республикасы мектепке шекемги билимлендириў министри орынбасары Байжанов Тиркешбай Джумандурдиевич, Қараөзек районы мектепке шекемги билимлендириў бөлими баслығы Жақсқмуратов Ансат ҳәмде тийисли тараў қәнигелери менен биргеликте алып барылды.

Көшпели қабыллаўда тийкарынан пуқаралардың мүрәжатлерин тыңлап коймастан олардың шешимин таӯып халыққа түсиник жумысларын алып барды ҳәм келип түскен мүрәжаатларың ҳеш бирин жуӯапсыз қалдырмады.

Халық қабыллаӯханасына келип түскен мүрәжаатларды үйрениӯ махсетинде Қуралпа АПЖ на барып ол жердеги турғынлар менен жақыннан танысып оларды қыйнап кийатырған машқалалар менен танысып оларға жақын күнлерде әмелге асырылатуғын жумыслар бойынша кеңнен түсиндирип берди.