Сайт тест режиминде!

МӘМЛЕКЕТЛИК ЖЕКЕ ШЕРИКШИЛИК ТИЙКАРЫНДА ШАҢАРАҚ МӘМЛЕКЕТЛИК ЕМЕС МЕКТЕПКЕ ШЕКЕМГИ БИЛИМЛЕНДИРИЎ ШӨЛКЕМИН ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎ УШЫН ТАЛАП ЕТИЛЕТУҒЫН ҲҮЖЖЕТЛЕР

Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2018-жыл 30-сентябрьдеги “Шаңарақ мәмлекетлик емес мектепке шекемги билимлендириў шөлкемлери ҳәмде Шаңарақ мәмлекетлик емес мектепке шекемги билимлендириў шөлкемлерин шөлкемлестириў бойынша рухсатнама бериў тәртиби ҳаққында”ғы 595-санлы қарары тийкарында, жеке исбилермен Қанлыкөл районлық мектепке шекемги билимлендириў бөлимине арза менен мүрәжат етеди. Арзаға тийкар, жеке исбилермен Мәмлекетлик хызметлер орайы тәрепинен дизимге алынады ҳәмде исбилерменлик мөри ислетиледи.

 Шаңарақ мәмлекетлик емес мектепке шекемги билимлендириў шөлкемин  шөлкемлестириў ушын керекли хүжжетлер тɵмендегилерден ибарат:

 1. Исбилерменниң жеке паспортының нусқасы.
 2. Исбилерменниң  гүўалығының нусқасы .
 3. Имараттың (жасап турған үйиниң) қадастр хүжжети, жер ҳәм имаратқа берилген гүўалықтың нусқасы. Имарат басқа шахс атында болса, келисим арзасы, шәртнаманың туп нусқасы. (Нотариал тастыйықланған);
 4. Имараттың  ҳәмде ханалардың  өрт қәўипсизлиги талапларына жуўап беретуғынлығы ҳаққында шешими. (Районлық Өрт қәўипсизлиги бөлиминен алынады);
 5. Имараттың ҳәмде ханалардың санитария-гигиена қағыйдаларына, жуўап беретуғынлығы ҳаққындағы шешими. (Районлық СЭТО нан алынады);
 6. Имараттың  гиреўге қойылмағанлығы ҳаққында мағлыўматнама;
 7. Банк шәртнамаси нусқасы; (Исбилермен тәрепинен районлық банк пенен шәртнама дүзип есап бети ашылады.)
 8. Имараттың  (ишки,сыртқы) суўретлери (кеминде 8 дана, мөрленген);
 9. Педагог кадрлардың ҳужжетлери.(паспорт, диплом  нусқасы) (Шаңарақ мектепке шекемги билимлендириў шөлкеми ушын еки хызметкер жумыс пенен тәмийинленеди, тәрбияшы ҳәмде жәрдемши тәрбияшы)
 1. Район ҳәкимлиги рухсатнамасының нусқасы;
 1. Шәртнама.

(Жеке исбилермен ҳәмде Өзбекистан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириў Министрлиги ортасында еки тәреплеме шәртнама дүзиледи.)

Еслетпе:

 • Шаңарақ мәмлекетлик емес мектепке шекемги билимлендириў шөлкемин шөлкемлестириў ушын банк тәрепинен жеңиллетилген кредит ажыратылмайды.
 • Шаңарақ мәмлекетлик емес мектепке шекемги билимлендириў шөлкемине 3-7 жас балаларды қабыл кылыў белгиленген болып, 12 баладан 25 балаға шекем тəрбиялаў  рухсат етиледи.
 • Шаңарақ мәмлекетлик емес мектепке шекемги билимлендириў шөлкемине  балалардың санитария-гигиена қағыйдаларына сай рәўиште аўқатланыў ушын сарыпланған  қәрежетлери, педагоглардың ис  ҳақылары мәмлекет қаржы есабынан капланады.
 • Имарат ишинде берилген бөлмелер (асхана, балалар ойнаў  ханасы, дем алыў ханасы)  3 жылға дейин мәмлекетлик салықтан азат етиледи.

Шаңарақ мәмлекетлик емес мектепке шекемги билимлендириў шөлкемин ашыўдан мақсет – мектепке шекемги билимлендириў шөлкемлери жоқ аймақлардағы 3-7 жас балаларға заман талапларына сай дәслепки  билим бериў ҳәмде жумыссыз отырған ҳаял-қызларды жумыс пенен тәмийинлеў болып есапланады.