Сайт тест режиминде!

20-НОЯБРЬ ДҮНЬЯ ЖҮЗЛИК БАЛАЛАР КҮНИ

1954-жыл 20-ноябрь БМШ тәрепинен «Дүнья жүзлик балалар күни» күни деп белгиленген.

Бул күни көплеген мәмлекетлерде дәстүрге тийкарланып, күн мүнасийбети менен илажлар шөлкемлестириледи. Онда катнасыўшылар тараўдағы жетискенликлерин соның менен бирге, келешектеги режелер, мәселелерин де айтып өтеди.

Ҳәр жылы пүткил дүньяда «Дүньяны көк реңге бояў» акциясы өткериледи. Бунда тийкарғы мақсет жәмийет итибарын актуал мәселелерге қаратыў, балалар ҳуқықларын тәмийинлеў болып табылады. Мәмлекетлер бул идеяны қоллап-қуўатлап, дыққатқа ылайық сондай-ақ, орайлық орынларда шөлкемлестиреди.