Сайт тест режиминде!

БИР МҮРӘЖАТ ШЕШИМИ

2020-жыл  22-ноябрь күни  @muxbir  телеграмм тармағына «Мактабгача таълим вазирлиги тадбиркорни сарсон  қилмоқдами?» атлы     исбилермен Худайбергенова  Юлдуз Ўразбаевна  мүрәжаты келип түскен.

Мүрәжат тийкарында соны мәлим етип билдиремиз, усы жылда мәмлектимизде  пандемия жағдайына   байланыслы мәмлекет  жеке  шерикшилик  ҳәм шаңарақлық  мәмлекетлик  емес мектепке  шекемги билимлендириў шөлкемлери  жумыслары, жаңадан  шөлкемлестириў  ўақтыншалық  тоқтап турғанлығы  ҳәм  карантин қағыйдалары жумсартылыўына байланыслы жаңадан шаңарақлық  мәмлекетлик  емес мектепке шекемги билимлендириў шөлкемлерин шөлкемлестириў бойынша жеке  исбилерменлерге  рухсат бериле баслады.

Усы мүнәсийбет пенен Беруний районы турғыны исбилермен  Худайбергенова  Юлдуз Ўразбаевна  тәрепинен жаңадан шөлкемлестирилип атырған  “Гулчирой”  шаңарақлық  мәмлекетлик емес  мектепке шекемги билимлендириў шөлкемин ашыў  туўрысында, Беруний  районы ҳәкимлигиниң  2020-жыл 4-сентябрь сәнесинде  88-санлы  рухсатнама берилген ҳәм усы рухсатнама  тийкарында шөлкемге тийисли ҳүжжетлер жәмленип, шәртнама дүзиў ушын  Өзбекстан  Республикасы  Мектепке шекемги  билимлендириў  министрлигине жиберилди. Исбилермен Юлдуз Ўразбаеваның ҳүжжетлери үйренилип шығылып, 2020-жыл 12-ноябрь Өзбекстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириў министрлиги тәрепинен  9612-0/01-саны менен дизимнен өткен шәртнамасы имзаланды.

 

 

Қарақалпақстан  Республикасы  Мектепке  шекемги билимлендириў  министрлиги. Мәлимлеме хызмети