Сайт тест режиминде!

АЎЫЗЕКИ МҮРӘЖАТ ШЕШИМИ

Қарақалпақстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириў министрлиги мәлим етеди

Нөкис қаласы Мектепке шекемги билимлендириў бөлимине қараслы   6-санлы санатория типиндеги мектепке шекемги билимлендириў шөлкеминиң аўызеки мүрәжати Қарақалпақстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириў министрлиги тәрепинен үйренилип шығылды.

Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2019-жыл                       13-майдағы  391-санлы қарарында санатория типиндеги мектепке шекемги билимлендириў шөлкеми нәзерде тутылмаған. Сондай-ақ, бул шөлкемниң ис жүритиўи ушын арнаўлы нызамлы ҳүжжетлери жоқ екенлиги мəлим болды. Соның менен бир қатарда аўызеки мүрәжатта шөлкемде тәрбияланып атырған балаларда туберкулёз жуқпалы кеселлиги тек қарым-қатнаста (контактта)  болғанлығы ушын усы жерде тәрбияланып  атырғанлығы айтылған. Бул шөлкем 140 орынға мөлшерленген болып, ҳəзирги күнде ­­­­­85 бала тəлим-тəрбия алмақта. Демек, бос турған орынлардан үнемли пайдаланыў мақсетинде Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң 2020-жыл 19-ноябрьдеги 308-санлы қарарында санатория типиндеги балалар бақшасын әпиўайы түрдеги мектепке шекемги билимлендириў шөлкемине айландырыў ўазыйпа етип қойылған. Сонын менен бир қатарда Өзбекстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириў министрлиги тәрепинен 2020-жыл 27-ноябрь 186-санлы буйрығына тийкарланып 6-санлы санатория типиндеги мектепке шекемги билимлендириў шөлкеми әпиўайы түрдеги мектепке шекемги билимлендириў шөлкемине айландырыў ҳаққында белгилеп берилди.

Бул өз нәўбетинде 6-санлы балалар бақшасы әпиўайы балалар бақшасына айландырылыўы нәтийжесинде 140 орыннан үнемли пайдаланып,  мектепке шекемги жастағы  балаларды қамрап алыў анағурлым дәрежеде өседи. Демек, ол жердеги тәрбияланып атырған балаларды медициналық көриктен өткерилип, оның жуўмағына тийкарланып арнаўлы мəкемелерине жиберилиў нәзерде тутылмақта.

 

Қарақалпақстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириў министрлиги. Мәлимлеме хызмети