Сайт тест режиминде!

МҮРӘЖАТ ШЕШИМИ

Усы жылы 16-ноябрь күни саат 18-59 да Элмира Сагалатдинованың телеграмм каналында Нөкис қаласы 7-санлы мектепке шекемги билимлендириў шөлкеми алдында усы шөлкемде тәрбияланыўшы А.Джамбулов шөлкем ишине кире алмай турған көриниси сәўлеленген сүўрет ҳәм мақала шықты.

Бул ҳалат бойынша Қарақалпақстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириў министрлиги тәрепинен үйренилип шығылды.

Мектепке шекемги билимлендириў шөлкеми уставында жумыс ўақты 08:30 дан 18:30 ға шекем белгиленген. Онда ҳәр күнги нәўбетши ҳам мийрибийкелер 08:30 дан баслап, 09:30 ға шекем балалардың дене температурасын өлшеп қабыллап  алғаннан соң, балалардың қәўипсизлигин тəмийинлеў ушын шөлкемниң кирер дарўазасы жаўылып қойылады.

16-ноябрь күни тәрбияланышы А.Джамбуловты, анасы Д.Сайыпова өзи балалар бақшасына алып киятырғаны ҳәм баласы алдынрақ жуўырып кетип, бақашасының кирер даўазасы алдында турған. Сол ўақытта наўбетши яки қараўыл болмаған себеби шөлкемде арнаўлы қараўыл хана болмағанлығы ушын шөлкемниң ишки тəрепинде турған. Арадан азғана ўакыт өткеннен кейин изинен анасы келген. Нәўбетши Н.Айтниязова бақшаның дарўазасын ашып киргизгени, мийрибийке баланың дене температурасын өлшеп, өз топарына жибергенлигин айтты.

Бул бойынша баланы шөлкемге белгиленген ўақтынан кеш әкелген анасы ҳәм шөлкем қараўылы, нәўбетши, тәрбияшысынан түсиник хатлары алынды.

7-санлы мектепке шекемги билимлендириў шөлкеми басшысы С.Аметованың түсиник хаты алынып, имтизамый шара көрилди.

 

 

 

 

Қарақалпақстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириў министрлиги, Мәлимлеме хызмети