Сайт тест режиминде!

Тахтакөпир районы барлық мектепке шекемги билимлендириў шөлкемлер арасында «Нафосат-2021» Миллий қәдирятлар уйғынласқан көрик таӊлаўыныӊ шөлкем басқышы жуўмақланды.

2021-жыл 17-февральдан баслап районлық басқышы басланған еди. Районлық ярым финаль басқышы 3 аймаққа бөлинип өткерилмекте.

Райондағы 15-санлы мектепке шекемги билимлендириў шөлкеминде биринши аймақлық басқышында 1, 2, 5, 6, 7 ҳәм 15-санлы шөлкем топарлары ҳәм де 10-санлы шөлкемде екинши аймақлық бойынша 3, 4, 8, 10 ҳәм 13-санлы шөлкем топарлары өз-ара беллести.

Көрик таӊлаўға район ҳәкимияты руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық ислер бойынша бөлим баслығы Н.Азбергенов, районлық илим ҳәм билимлендириў хызметкерлери кәсиплик аўқамы баслығы А.Рейов ҳәм районлық мектепке шекемги билимлендириў М. Алламбергенова қатнасты ҳәм катнасыўшыларды қутлыклап қатнасыўшыларға кейинги басқышта табыслар тиледи.

Конкурс жуўмағында биринши аймақлық басқышында:  1-орын 1- санлы, 2- орын 2- санлы ҳәм 3- орынды 5- санлы мектепке шекемги билимлендириў шөлкемилери  ийелеген болса, екинши аймақлық басқышында: 1- орын 3- санлы, 2- орын 10- санлы ҳәм 3- орынды 4- санлы мектепке шекемги билимлендириў шөлкемилери  қатнасыўшылары ийеледи ҳәм  районлык финаль басқышына жоллама алды.

Женимпазлар бөлим тарепинен баҳалы саўғалар ҳәм хурмет жарлыклары менен сыйлыкланды.

 

ҚР Мектепке шекемги билимлендириў министрлиги, Мәлимлеме хызмети