Сайт тест режиминде!

“Ең жақсы сабақ исленбе” көрик таңлаўының районлық басқышы болып өтти.

Қараөзек районы мектепке шекемги билимлендириў бөлиминиң 2021-жыл 1-ярым жыллық ис режесине тийкарланып “Ең жақсы сабақ исленбе” көрик таңлаўының районлық басқышы 9-санлы мектепке шекемги билимлендириў шөлкеминде болып өтти.
Көрик таңлаўға бөлимге қараслы барлық мектепке шекемги билимлендириў шөлкемлеринен тәрбияшылар қатнасты.
Танлаў 2 шәрттен ибарат болып, 1-шәрт: “Дәслепки қәдем” оқыў бағдарламасы тийкарында бир саатлық сабақ исленбе ислеп шығып, түсиндирип бериўлери керек.
2-шәрт : “Дәслепки қәдем” оқыў бағдарламасы тийкарында, мектепке шекемги билимлендириў тараўына тийисли 20 тест берилди.
Таңлаў жуўмағында шәртлерди толығы менен орынлап 1-орынды 8-санлы МШБШниң тәрбияшысы А.Каниязова, 2-орынды 1-санлы МШБШниң тәрбияшысы А.Убайдуллаева ҳәм 3- орынды 7-санлы МШБШниң тәрбияшысы Н.Бердиевалар ийеледи.
Жеңимпазларға шөлкемлестириўшилер тәрепинен “Диплом” ҳәм саўғалар берилди. 1-орынды ийелеген А.Каниязова таңлаўдың қалалық басқышына жоллама алды.

ҚР Мектепке шекемги билимлендириў министрлиги, Мәлимлеме хызмети