Сайт тест режиминде!

ҲЕШ КИМ ҲЕШ ҚАШАН УМЫТЫЛМАЙДЫ!

9 май « Еслеў ҳәм қәдирлеў» күни  мүнәсибети менен район орайындағы “Шейитлер естелиги”гине гүл шеңберлери қойылды.

Илажда район ҳәкимлиги, әскерлигин Аўғанстан жеринде өтеп келген жаўынгерлер, ҳуқық қорғаў уйымлары, районлық қорғаныў бөлими хызметкерлери, мийнет нураныйлеры ҳәм оқыўшы жаслар және мектепке шекемги билимлендириў хызметкерлери  қатнасыўында илаж өткерилди.

Район ҳәкими Ж.Адилов бәршени илаж қатнасыўшыларын байрам менен қутлықлады. Бүгингидей тыныш-татыў, абадан турмыс ушын өз жанын пидә еткен ўатанласларымыз бизиң мақтанышымыз екенин атап өтти.

Илаж жуўмағында  районлық мәденият бөлими хызметкерлери тәрепинен таярланған концерт бағдарламасы қойып берилди.

ҚР Мектепке шекемги билимлендириў министрлиги Мәлимлеме хызмети