Сайт тест режиминде!

2021-жыл 8-май күни социаллық тармақларда тарқалған пуқара З.Азарбаеваныӊ видео мүрәжаты бойынша Қарақалпақстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириў министрлигинен РӘСМИЙ ЖУЎАП

Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 13-май 2019-жыл   391-санлы қарарының 4-косымшасына тийкарланып,  Қарақалпақстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириў ҳәм Ден-саўлықты сақлаў министрликлериниң қоспа қарары қабыл етилди. Усы қарар менен қәнигелестирилген мектепке шекемги билимлендириў шөлкемлерине ден-саўлығында кемшилиги бар болған балаларды қабыл етиў мақсетинде   медициналық-психологиялық-педагогикалық комиссия дүзилип, қурамы
11 хызметкерден ибарат.

Усы комиссия жуўмағы менен ата-анасының ямаса орнын басыўшы шахстыӊ арзасы тийкарында  мәмлекетлик көп тармақлы қәнигелестирилген мектепке шекемги билимлендириў шөлкемлерине жоллама бериледи.

Медициналық-психологиялық-педагогикалық комиссия тәрепинен  пуқара  З.Азарбаеваның 2018-жыл 21-майда туўылған қызы С.Тоғызбаеваға  “Психикалық-сөйлеў тили раўажланыўында иркилиси бар балалар”   Ғ-83  (Анамалия развития головного мозга микроцефалия с ЗПРР) диагнозы қойылған.

Қарардың 4-қосымшасында “Балаларды көп  тармақлы қәнигелестирилген мектепке шекемги билимлендириў шөлкемлерине ҳәм қоспа түрдеги мектепке шекемги билимлендириў шөлкемлерине жоллама бериў бойынша медициналык-психологиялық-педагогикалық комиссия ҳаққында”ғы Режениӊ 3-бөлим 21-бәнтинде “Сөйлеўинде аўыр нуқсанлары болған балаларға –  3 жастан 7 жасқа шекем бериледи” – деп көрсетилген.

2021-жыл 7-май күни Республикалық балалар көп тармақлы медицина орайында өткерилген гезектеги Ден саўлығында нуқсаны бар балаларды медициналық-психологиялық-педогогикалық комиссияныӊ баянламасында 2018-жыл 21-майда туўылған С.Тоғызбаеваға  Шымбай районы 24-санлы қәнигелестирилген көп тармақлы мектепке шекемги билимлендириў шөлкемине жоллама берилген.

Пуқара З.Азарбаеваныӊ  қызы С.Тоғызбаева 2021-жыл 21-май күни
3 жасқа толыў мүнәсибети менен Шымбай районы  24-санлы мәмлекетлик көп тармақлы қәнигелестирилген мектепке шекемги билимлендириў шөлкемине усы жылдың 21-май күнинен баслап қабыл етилетуғынлығын мәлим етип билдиремиз.                                  

 

 

Қарақалпақстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириў министрлиги Мәлимлеме хызмети