Сайт тест режиминде!

КАСКАД УСЫЛЫНДА СЕМИНАР-ТРЕНИНГ БОЛЫП ӨТТИ

Хожели районы мектепке шекемги билимлендириў бөлими методисти   ҳәм Районлық тренерлер С.Хабибуллаева,  Р.Абдиевалар тәрепинен 2021-жыл 15-июнь күни 13-санлы мектепке шекемги билимлендириў шөлкеминде  “Мектепке шекемги билимлендириў шөлкемлериниң педагогларын  кәсиплик компетенциясын раўажландырыўына қаратылған каскад усылында семинар-тренинг” шөлкемлестирилди. Семинарға райондағы барлық мектепке шекемги билимлендириў шөлкемлериниӊ методист хәм тәрбияшылары қатнасты. Семинар қатнасыўшылары

  1. Модульдың аты: Норматив-хуқуқый хүжжетлер

2.Модульдың аты: Тәрбияшылардың 05-02 ис-журналының жүритилиу́и  хаққында кең түсиникке ийе болды ҳәм өз-ара пикир алмасып, семинарға белсене қатнасты.

  1. Модуль аты: Мектепке шекемги билимлендириу хәм тәрбияның мәмлекетлик стандартын тастыйықлаў ҳаққында.
  2. Модуль аты: Мектепке шекемги билимлендириў шөлкемлеринде балалар раўажланыўын бақлаў хаққында түсиникке ийе болды.

Семинар соңында педагоглардан жуўмақлаў тести алынып педагоглардың билимлери беккемленип бахаланды.

 

ҚР Мектепке шекемги билимлендириў министрлиги Мәлимлеме хызмети