Сайт тест режиминде!

«Жыл тәрбияшысы-2021» таңлаўыныӊ Нөкис районлық басқышы болып өтти.

Өзбекстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириў министрлигиниӊ 2021-жыл 27-апрель күнги «Жылдыӊ еӊ жақсы тəрбияшысы» таӊлаўы шөлкемлестирилип, Нөкис районлық мектепке шекемги билимлендириў шөлкемлери педагоглары арасында «Жылдыӊ еӊ жақсы тəрбияшысы-2021» таӊлаўы шөлкемлестирилип, бул таӊлаў нызамы тийкарында 5 номинация бойынша «Еӊ жақсы методист тəрбияшы», «Ең жақсы дөретиўши тəрбияшы», «Инновациялык ҳəм хабар технологияларын қолланатуғын еӊ жаксы тəрбияшы», «Ең жақсы идея авторы» хам «Шебер қол устасы» номинациялары бойынша 17 тəрбияшы катнасты.
Тəрбияшылар таӊлаў нызамы бойынша өзлериниң Интернет-портфолиосы, таӊлаў қатнасыўшысының мектепке шекемги билимлендириў шөлкеминдеги педагогикалык искерлиги, социаллық турмыстағы, жеке жетискенликлерин сəўлелендиретуғын видео ролик хам оқыў-методикалық, илимий, руўхый-ағартыўшылық жумысларын көрсетиўши материаллары ҳәм дипломлары, халык аралық проектлер хам конференцияларға қатнасқанлығы ҳаққында хүжжетлер усынды.
Танлаў қурамы тәрепинен ҳәр бир қатнасыўшының усынған материалларының мазмунының баян етилиўи, материаллардың әҳмийетлилиги, ресурслар сыпаты ҳәм қолайлығы, жаңалықлары, оқыў-методикалық материаллары ҳәм исленебери баҳаланып барылды.
Таңлаў жуўмағы бойынша жеңимпазларға ҳәм белсене қатнасқан педагогларға Нөкис районлық мектепке шекемги билимлендириў бөлими ҳәм Өзбекстан билимлендириў ҳәм илим хызметкерлери кәсиплик аўқамы Нѳкис районлық бөлимшеси кеңеси тəрепинен дипломлар ҳəм баҳалы сыйлықлар тапсырылды.
Таңлаў 3 басқышта ҳәм 5 номинация бойынша алып барылды.
Таңлаў жуўмағында номинация жеңимпазлары анықланып, онда “Ең жақсы методист тәрбияшы” жөнелиси бойынша 2-санлы МШБШның тəрбияшысы У.Султамуратова, “Ең жақсы инновацион технологияларды қолланатуғын тәрбияшы” жөнелиси бойынша 3-санлы МШБШның тәрбияшысы М.Кошкарова, “Ең жақсы дөретиўши тәрбияшы” жөнелиси бойынша 14-санлы МШБШның тәрбияшысы П.Реймова, “Ең жақсы идея авторы” жөнелисине 3-санлы МШБШның тәрбияшысы Н.Тогаева, “Ең жақсы шебер қол устасы” жөнелиси бойынша 10-санлы МШБШның тәрбияшысы Б.Ешмуханова ийеледи.
Таңлаў жеңимпазлары шөлкемлестириўшилер тәрепинен мүнәсип сыйлықланды.
Номинация жеңимпазлары Республика басқышына жоллама алды.