Сайт тест режиминде!

2021-жыл 10-июнь күни социал тармақларда тарқалған «Нөкис қаласындағы мәмлекетлик-жеке шерикшилик тийкардағы «Султан Асака» (Табассум) атлы мектепке шекемги билимлендириў шөлкеми баслығыныӊ ис-ҳәрекетлерине нарийзалық арза бойынша Қарақалпақстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириў министрлигинен РӘСМИЙ МАҒЛЫЎМАТ

Қарақалпақстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириў министрлиги тәрепинен исши топар дүзилип үйрениў жумыслары алып барылды. Үйрениў барысында мәмлекетлик-жеке шерикшилик тийкардағы «Султан Асака» (Табассум) атлы мектепке шекемги билимлендириў шөлкеми директоры А.Жусипбекова менен…2021-жыл 7-июнь күни социал тармақларда тарқалған мүрәжат бойынша Қарақалпақстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириў министрлигинен РӘСМИЙ ЖУЎАП

Қарақалпақстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириў министрлиги тәрепинен исши топар дүзилип, мүрәжат бойынша Қанлыкөл районы мектепке шекемги билимлендириў бөлими хәм бөлимге қараслы мектепке шекемги билимлендириў шөлкем жумыслары бойынша үйрениў жумыслары алып…МҮРӘЖАТ ШЕШИМИ

Усы жылы 16-ноябрь күни саат 18-59 да Элмира Сагалатдинованың телеграмм каналында Нөкис қаласы 7-санлы мектепке шекемги билимлендириў шөлкеми алдында усы шөлкемде тәрбияланыўшы А.Джамбулов шөлкем ишине кире алмай турған көриниси сәўлеленген…АЎЫЗЕКИ МҮРӘЖАТ ШЕШИМИ

Қарақалпақстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириў министрлиги мәлим етеди Нөкис қаласы Мектепке шекемги билимлендириў бөлимине қараслы   6-санлы санатория типиндеги мектепке шекемги билимлендириў шөлкеминиң аўызеки мүрәжати Қарақалпақстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириў министрлиги…БИР МҮРӘЖАТ ШЕШИМИ

2020-жыл  22-ноябрь күни  @muxbir  телеграмм тармағына «Мактабгача таълим вазирлиги тадбиркорни сарсон  қилмоқдами?» атлы     исбилермен Худайбергенова  Юлдуз Ўразбаевна  мүрәжаты келип түскен. Мүрәжат тийкарында соны мәлим етип билдиремиз, усы жылда мәмлектимизде  пандемия…